Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Gwybodaeth i Dyfwyr

Hyfforddiant a Chyngor


Autumn Seed Collecting - Sweet Chestnut
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...Digwyddiad Plannu Coed Cynhenid Canolfan y Dechnoleg Amgen

24 Mar 2007

Bydd rhan fach or llechwedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen yn cael ei ail-blannu chymysgedd o goed cynhenid o darddiad lleol.

Mae coed o darddiad lleol yn rhywogaethau cynhenid, a dyfwyd o hadau a gasglwyd yn lleol. Maent felly wedi addasun well i oroesi a ffynnu mewn amodau lleol, yn enwedig yn amgylchedd uwchdiroedd gwlyb ac agored Cymru.

Mae nifer o fanteision eraill i goed o darddiad lleol:

Maent yn dod i ddail, blodau a ffrwythau ar yr adeg gywir i gyd-fynd gofynion bywyd gwyllt lleol; adar a phryfaid, syn dibynnu arnynt fel ffynhonnell bwyd a chynefinoedd;

Mae eu tyfu mewn planhigfa leol yn gwarchod gwaith yn lleol;

Mae eu tyfu mewn planhigfa leol yn lleihaur angen am gludiant, defnyddio ynni ar llygredd wrth eu cynhyrchu.

Mae croeso i wirfoddolwyr a chyfranogwyr gynorthwyo r gwaith paratoir tir a phlannu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch : Grace Crabb yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, ffn: 01654 705950 neu e-bost: grace.crabb@cat.org.uk


Canolfan y Dechnoleg Amgen,
Machynlleth,
Powys,
SY20 9AZ.
© 2018 Tree Nurseries of Powys | Testun | Native Trees English VersionEnglish
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol