Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Gwybodaeth i Dyfwyr

Hyfforddiant a Chyngor


Wood Warbler
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...

Cronfa Fenter Meithrinfeydd Coed Brodorol

Native Tree Nursery Enterprise Fund
Mae cronfeydd cyfyngedig ar gael i gynorthwyo tyfwyr â grant i dalu am gost datblygiadau meithrinfeydd.
 
 
Mae dyfarniad ar gael i dalu am 75-95% o gost o prosiect. 
Mae'n bosib y bydd unrhyw eitemau sy'n cynyddu'r gallu i gynhyrchu mwy o goed â tharddiad lleol (megis twneli polythen, offer dyfrhau, ac ati) yn gymwys i dderbyn cyllid. Gwelwch y Canllawiau a'r meini prawf cymhwyster i gael mwy o fanylion.
 
Mae dogfennau ar gael i'w lawrlwytho a'u llenwi yn electronig:
 
Ffurflen gais (Fformat Word) (Fformat PDF)
 
Neu gallwch gysylltu â ni i gael mwy o fanylion a ffurflen gais.
 

Native Tree Nurseries Enterprise Fund Native Tree Nursery
© 2018 Tree Nurseries of Powys | Testun | Native Trees English VersionEnglish
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol