Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys


Seed Collection Workshop
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...

Manylion Tyfwyr

<- Yn l i'r rhestr tyfwyr

Manylion Busnes

Lucy weeding local provenance native trees

Tree Haven Nursery
The Old Bull Pen,
Doldowlod Hall,
Newbridge on Wye,
Powys,
LD1 6HG,

Manylion Cysylltu

Ffn 01597 851 095 / 07765 564
E-Bost: lucy.bayliss@yahoo.co.uk

Manylion y Feithrinfa

Nifer y coed y gellir eu tyfu: 11,500
Eu tyfu mewn Cae ynteu Cell: Cell yn Unig
Yn tyfu Coed Brodorol yn unig: Ie
Yn tyfu Coed Tharddiad Lleol yn unig: Ie
Parthau Hadau y Cesglir Ohonynt: 304
% y cyflenwad o hadau 303 a 304: 100%

Amodau Tyfu Arbennig

Rydym yn gweithio o Ganolbarth Powys ac mae gennym 20 mlynedd o brofiad mewn garddwriaeth. Rydym yn tyfu amrywiaeth o goed a llwyni brodorol o darddiad lleol ar gyfer gwrychoedd, coedwigoedd a gerddi, gan ddefnyddio dulliau organig. Byddwn yn cyfuno hyn busnes archebu trwy'r post sy'n gwerthu Masarn Siapaneaidd. Mae'r feithrinfa goed wedi'i lleoli oddi ar ffordd A470 ar uchder o 170m. Croesawn geisiadau i dyfu coed yn benodol at eich dibenion chi.

© 2018 Tree Nurseries of Powys | Testun | Native Trees English VersionEnglish
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol