Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys


Bare-rooted Native Tree Seedlings
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...

Manylion Tyfwyr

<- Yn l i'r rhestr tyfwyr

Manylion Busnes

Local provenance hedging plants at Ann Frazer

Blaencamlais Fach Tree Nursery
Blaen Camlais Bach,
Libanus,
Brecon,
Powys,
LD3 8NR,

Manylion Cysylltu

Ffn 01874 638827
E-Bost: frazerandsmall@keme.co.uk

Manylion y Feithrinfa

Nifer y coed y gellir eu tyfu: 15,000
Eu tyfu mewn Cae ynteu Cell: Cell yn Unig
Yn tyfu Coed Brodorol yn unig: Ie
Yn tyfu Coed Tharddiad Lleol yn unig: Ie
Parthau Hadau y Cesglir Ohonynt: 304
% y cyflenwad o hadau 303 a 304: 100%

Amodau Tyfu Arbennig© 2018 Tree Nurseries of Powys | Testun | Native Trees English VersionEnglish
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol