Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Gwybodaeth i Dyfwyr

Hyfforddiant a Chyngor


Training visit to Glynllifon Tree Nursery
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
Asesu anghenion hyfforddi

Cafwyd dau gyfarfod cymunedol ar ddechrau'r prosiect yma, y naill yng Ngogledd Powys a'r llall yn Ne Powys. Eu pwrpas oedd amlinellu gofynion a chyfleoedd busnes ar gyfer cynhyrchu coed meithrinfa, ac asesu pa fath o hyfforddiant a chefnogaeth oedd yn ofynnol.
 
Daeth tua 40 o bobl oedd eisoes yn dyfwyr i'r cyfarfodydd, ynghyd ag eraill oedd â diddordeb mewn dechrau meithrinfa goed. Trefnwyd nifer o achlysuron hyfforddi yn sgîl yr adborth o'r cyfnod hwn.
 
Hyfforddiant diweddar

Defnyddiau Atgynhyrchu Coedwigoedd. Seminar y Comisiwn Coedwigaeth yn edrych ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â chasglu hadau a marchnata planhigion.
 
Meithrinfa Goed Glynllifon. Ymweliad ymchwiliol â meithrinfa sydd wedi hen sefydlu ac sy'n arbenigo mewn coed â tharddiad lleol yng Ngwynedd.
 
Gweithdai casglu hadau. Yn yr hydref 2005, cynhaliwyd y tri achlysur yma yng ngwarchodfa natur Gilfach a Chanolfan Ymwelwyr Cwm Elan, a daeth tua 40 o bobl oedd â diddordeb mewn tyfu coed brodorol o hadau iddyn nhw. Gweithdai ymarferol oedd y rhain ar gyfer darpar dyfwyr i roi rhywfaint o'r wybodaeth dechnegol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer casglu, storio a thrin hadau coed a allai helpu'r hadau i egino'n well.
 
Gorsaf ymchwil Alice Holt. Cangen hadau coed y Comisiwn Coedwigaeth yw Alice Holt, ac mae'n cyflenwi tua 30 miliwn o hadau yn flynyddol i dyfu eginblanhigion ym meithrinfeydd coed y Comisiwn Coedwigaeth ei hun. Nod yr ymweliad oedd edrych ar rai o'r tŵls, y technegau a'r offer a ddefnyddir i drin a storio hadau coed. Yna gellid defnyddio'r wybodaeth yma i wella cyfraddau egino hadau sy'n cael eu hau yn y feithrinfa, gan wneud y cynhyrchiant yn fwy effeithiol, gwella ansawdd y planhigion a gwneud Busnesau Powys yn fwy proffidiol.

Achlysuron Hyfforddi yn y Dyfodol

25 Jun 2008
22 May 2008
22 Mar 2008
30 Sep 2007
Digwyddiad Plannu Coed Cynhenid Canolfan y Dechnoleg Amgen24 Mar 2007
11 Oct 2006
15 Sep 2006

Os oes gennych unrhyw anghenion neu achlysuron hyfforddi eraill mewn golwg, cysylltwch â ni.

© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol