Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth

Cysylltau Defnyddiol

Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol


Sessile Oak Leaves
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...

Diben y rhan hon o brosiect Meithrinfeydd Coed Brodorol Powys yw darparu rhestr o adnoddau defnyddiol ar gyfer pobl sy'n bwriadu prynu Coed Brodorol neu dyfu Coed Brodorol.

Mae'r holl ddogfennau sydd wedi'u rhestru isod ar gael i'w lawrlwytho ar ffurf PDF, sy'n golygu bod yn rhaid ichi fod ag Acrobat Reader wedi'i osod ar eich cyfrifiadur. Os nad oes gennych chi gopi o Adobe Reader yna ewch i adobe.com i lawrlwytho copi yn rhad ac am ddim.

Cyflenwyr Coed Tharddiad Lleol
Llyfryn - Meithrinfeydd Coed Powys
Cysylltau a Gwefannau Defnyddiol
Cyhoeddiadau defnyddiol
Tyfu coed brodorol o hadau - Canllaw Ymarferol ar Gynhyrchu mewn Meithrinfa Goed
Llyfr Gwaith Cynllunio Busnes ar gyfer planhigfeydd coed brodorol lleol
Llyfr Gwaith Cynllunio Busnes ar gyfer planhigfeydd coed brodorol lleol - WORD
Taenlenni o enghreifftiau ymarferol Llyfr Gwaith Cynllunio Busnes
Taenlenni gwag Llyfr Gwaith Cynllunio Busnes
Map o Darddiad Hadau Coed yn l Rhanbarthau'r DU
Coed Brodorol - Taldra, Cynefinoedd ac amodau tyfu
Astudiaeth Dichonoldeb Glasu

Cyhoeddiadau defnyddiol eraill
 
Tyfu coed cynhenid o had
Canllaw syml a lliwgar i dyfu rhai o'r rhywogaethau mwyaf cyffredin o had. Cyhoeddwyd gan CCGC/Cyngor Sir Gwynedd. Ar gael yn rhad ac am ddim o:
http://www.ccw.gov.uk/reports/index.cfm?Action=Order&lang=en
 
Autumn Seed Harvest Handbook.
Llyfryn lliwgar yn llawn awgrymiadau ymarferol ar gyfer casglu hadau coed a beth i'w wneud â nhw i sicrhau eu bod yn egino'n dda. Cyhoeddwyd gan BTCV/CVNI. Ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim.
 
Taflenni Coed a Llwyni Brodorol
Cyhoeddwyd gan BTCV. Ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Y ddau uchod ar gael o:

http://www.toof.org.uk/download/index.html  

 
Our Trees.
Cyhoeddwyd gan BTCV. Llyfr A4 lliwgar sy'n cwmpasu pob agwedd ar dyfu coed o had mewn modd ymarferol, di-lol. Pris £6.50 yn cynnwys postio a phecynnu. Ar gael o:
 
CVNI Tree Nursery,
Dendron Lodge,
Clandeboye Estate,
Bangor,
BT19 1RN,
 
Ffôn: 028 9185 3570
 
http://www.cvni.org/treenursery/info/pubs.html
 
The successful small tree nursery – A practical training manual: gan Peter McCracken.
 
Pris £27 yn cynnwys postio a phecynnu. Ar gael oddi wrth yr awdur yn:
 
Taynuilt Trees,
Keepers Cottage,
Taynuilt,
Argyll,
PA35 1HY,
 
E-bost: peter@treetrader.co.uk
 
http://www.treetrader.co.uk/index.html
 
 
The Good Seed Guide.
Canllaw â darluniau i gasglu hadau coed. Cyhoeddwyd gan y Tree Council. Pris £3.50. Ar gael o:
 
The Tree Council,
71 Newcomen Street,
London,
SE1 1YT,
 
Ffôn: 020 7407 9992
Ffacs: 020 7407 9908
 
E-bost:  Info@treecouncil.org.uk
 
http://www.treecouncil.org.uk/
 
 
Bwletin 111 y Comisiwn Coedwigaeth
Forest Nursery Practice. Disgrifiad cynhwysfawr o blannu, arfer a rheoli meithrinfa goedwig. Pris £25.00
 
Bwletin 59 y Comisiwn Coedwigaeth
Seed manual for ornamental trees and shrubs. Llyfr technegol cynhwysfawr sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o rywogaethau collddail a geir yn y DU. Pris £10.95.
 
Bwletin 83 y Comisiwn Coedwigaeth
Seed manual for forest trees. Llyfr technegol cynhwysfawr sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o rywogaethau conwydd a geir yn y DU. Pris £10.95
 
Mae'r tri uchod ar gael o:
 
Forestry Commission,
Publications,
PO Box 25,
Wetherby,
West Yorkshire,
LS23 7EW,
 
Ffôn: 0870 121 4180
E-bost: forestry@twoten.press.net
 
Ar ben hyn, mae amrywiaeth eang o gyhoeddiadau technegol, llawer ohonyn nhw ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim oddi wrth y Comisiwn Coedwigaeth yn:
http://www.forestry.gov.uk/publications
© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol