Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys


Lichen on Oak Trunk
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
<- Yn l i'r rhestr tyfwyr

Manylion Busnes


Tree Haven Nursery
The Old Bull Pen,
Doldowlod Hall,
Newbridge on Wye,
Powys,
LD1 6HG,

Manylion Cysylltu

Ffn 01597 851 095 / 07765 564
E-Bost: lucy.bayliss@yahoo.co.uk

Manylion y Feithrinfa

Nifer y coed y gellir eu tyfu: 11,500
Eu tyfu mewn Cae ynteu Cell: Cell yn Unig
Yn tyfu Coed Brodorol yn unig: Ie
Yn tyfu Coed Tharddiad Lleol yn unig: Ie
Parthau Hadau y Cesglir Ohonynt: 304
% y cyflenwad o hadau 303 a 304: 100%

Amodau Tyfu Arbennig

Rydym yn gweithio o Ganolbarth Powys ac mae gennym 20 mlynedd o brofiad mewn garddwriaeth. Rydym yn tyfu amrywiaeth o goed a llwyni brodorol o darddiad lleol ar gyfer gwrychoedd, coedwigoedd a gerddi, gan ddefnyddio dulliau organig. Byddwn yn cyfuno hyn busnes archebu trwy'r post sy'n gwerthu Masarn Siapaneaidd. Mae'r feithrinfa goed wedi'i lleoli oddi ar ffordd A470 ar uchder o 170m. Croesawn geisiadau i dyfu coed yn benodol at eich dibenion chi.

© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol