Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys


Autumn Seed Collecting - Sweet Chestnut
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
<- Yn l i'r rhestr tyfwyr

Manylion Busnes


Old Chapel Nursery
Chapel House,
Glan y Nant,
Llanidloes,
Powys,
SY18 6PQ,

Manylion Cysylltu

Ffn 01686 414 982
E-Bost: midwalesorganics@yahoo.co.uk

Manylion y Feithrinfa

Nifer y coed y gellir eu tyfu: 50,000
Eu tyfu mewn Cae ynteu Cell: Cell a pheth Cae
Yn tyfu Coed Brodorol yn unig: Ie
Yn tyfu Coed Tharddiad Lleol yn unig: Ie
Parthau Hadau y Cesglir Ohonynt: 304
% y cyflenwad o hadau 303 a 304: 100%

Amodau Tyfu Arbennig

Mae'r coed yn cael eu tyfu o fewn tyddyn organig cofrestredig, ynghyd ag amrediad o lysiau tymhorol a gyflenwir i amrywiaeth o fannau gwerthu lleol gan gynnwys siopau bwydydd cyflawn a chaffis yn Llanidloes.

© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol