Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys


Wood Anemones
© 2006 Glasu

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
<- Yn l i'r rhestr tyfwyr

Manylion Busnes

Coed Ystwyth Trees
Office: 6 Heol Maes Glas,
Ysbyty Ystwyth,
Ystrad Meurig,
Ceredigion,
SY25 6DY,

Manylion Cysylltu

Ffn 01974 282 397
E-Bost: coedystwythtrees@hotmail.co.uk

Manylion y Feithrinfa

Nifer y coed y gellir eu tyfu: 100,000
Eu tyfu mewn Cae ynteu Cell: Cell a pheth Cae
Yn tyfu Coed Brodorol yn unig: Ie
Yn tyfu Coed Tharddiad Lleol yn unig: Ie
Parthau Hadau y Cesglir Ohonynt: 303; some 304
% y cyflenwad o hadau 303 a 304: 100%

Amodau Tyfu Arbennig© 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol