Amdanom Ni | Gwybodaeth am Goed Tharddiad Lleol | Gwybodaeth Prynu | Gwybodaeth Tyfu | Cyfeirlyfr Tyfwyr | Cysylltu Ni

Chwilio'r Safle

Yr Adran Yma

Amdanom Ni

Rhesymau Dros y Prosiect

Nawdd a Gwariant

Partneriaid a Llywodraethiant


The Man Who Planted Trees
© 2006 NativeTrees.org.uk

Newyddion
Darllen Mwy ...

1
Darllen Mwy ...
Nawdd

Daw'r rhan fwyaf o'r nawdd ar gyfer y prosiect o raglen Leader+ yr UE, gyda nawdd cyfatebol o ffynonellau eraill fel a ddisgrifir isod:


Leader+ yr UE
£103, 959 47.5%
LlCC £ 83, 167 38%
Comisiwn Coedwigaeth Cymru £ 20, 792 9.5%
Preifat
£ 10, 943 5%
Cyfanswm nawdd prosiect 2005-8 £218, 860
 Gwariant

Mae'r dyraniadau cyllideb cychwynnol a restrir isod yn rhoi syniad o'r meysydd gwariant tebygol:


Gweinyddiaeth a gorbenion 

£15, 248 7.0%

Astudiaethau dichonoldeb

£20, 000 9.2%

Cefnogaeth dechnegol

£5, 576 2.6%

Dod o hyd i farchnadoedd

£7, 193 3.3%

Gweithredu ar y cyd

£3, 014 1.4%

Codi ymwybyddiaeth

£10, 805 5.0%

Datblygiad TGCh  

£9, 660 4.4%

Cronfa Fenter Meithrinfeydd

£21, 472 9.8%

Gweithredoedd partneriaeth Gweithred 2

£13, 477 6.2%

Personél

£111, 605 51.2%

Gwariant hyd yma (Mehefin 2008):

£218, 050  © 2018 Tree Nurseries of Powys | | English
Amdanom Ni | Rhesymau Dros y Prosiect | Nawdd a Gwariant | Partneriaid a Llywodraethiant | | Cysylltu Ni | Gwybodaeth i Dyfwyr | Hyfforddiant a Chyngor | Plannu Coed Brodorol er Bioamrywiaeth | Cysylltau Defnyddiol | Pethau i'w Lawrlwytho sy'n Ymwneud Choed Brodorol | Pam Plannu Coed Brodorol | Tyfwyr Coed Brodorol ym Mhowys | Siop Coed Brodorol